Foredrag: Uskyldig dømt

Serier som “Making a Murderer”, “The Jinx” og podcasten “Serial” har satt søkelyset på justismord. Rettsstat og rettssikkerhet står i sterk kontrast til justismord, og den moderne rettsstaten har derfor innebygde juridiske sikkerhetsventiler for å unngå dette, som uskyldhetspresumsjonen jf. blant annet EMK art 6.2 og SP art 14.2.

Advokat Cato Schiøtz kommer for å fortelle om bevisene i Torgersensaken – en av Norges mest omdiskuterte og omstridte justismord-saker i over 50 år. Saken er blitt forsøkt gjenopptatt hele seks ganger, men alltid blitt avvist. I juni 2015 leverte advokatene Cato Schiøtz og Pål B. Lorentzen inn en ny begjæring om gjenopptakelse på vegne av Torgersen. Fredrik Fasting Torgersen døde én uke etter at begjæringen var innlevert.

Tor-Erling Thømt Ruud er krimreporter i VG. Han har vært med på å lage podcasten “Uløst” som er VGs svar på den amerikanske podcasten “Serial”. Han kommer for å fortelle om podcasten og snakke om hvilken rolle media kan ha i å oppklare justismord og kriminalsaker generelt.

Når: Onsdag 30. mars kl. 16.15-17.15

Hvor: Domus Academica Auditorium 6

Foredraget er arrangert av Amnesty Jus Oslo, Gruppa mot Tortur og Dødsstraff

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Demonstrasjon: Krev frihet for fengslede studenter i Myanmar!

Torsdag 10. mars markerer at det er gått ett år siden myanmarske myndigheter slo hardt ned på fredelige studentprotester og arresterte studentaktivister, deriblant Phyoe Phyoe Aung. Demonstrasjonen er arrangert av studentgruppene Amnesty Jus Oslo, Amnesty Blindern og SAIH.

Når: Torsdag 10. mars kl. 10.00

Hvor: Cort Adelers gate 16, 0254 Oslo

 

Bakgrunn:
Da den nasjonale utdanningsloven ble vedtatt den 30. september 2014 oppstod det protesterte blant studenter, ledere og andre supportere. Utdanningsloven ble vedtatt uten at myndighetene hadde henvendt seg til studentene. Den nye loven inneholder en rekke urettferdige, innskrenkende og diskriminerende punkter. Blant annet mister universitetene sin uavhengighet fra utdanningsdepartementet, muligheten for undervisning på flere språk forsvinner og fagforeninger ved universitetene vil ikke bli anerkjent.

Ett år etter disse arrestasjonene sitter fremdeles 45 studentdemonstranter i varetekt i påvente av de pågående rettsakene. Myndighetene i Myanmar har fremdeles ikke begynt en uavhengig, upartisk og grundig etterforskning av anklagene om politiets bruk av overdreven makt under demonstrasjonen 10 mars 2015.

I løpet av de siste to månedene har minst åtte nye blitt arrestert. Det er fortsatt mange gjenværende i varetekt som venter på utfallet av deres deltagelse i fredelige studentprotester i Letpadan, Bago regionen, 10 mars 2015.

Disse er blant menneskene vi aksjonerer for:

Phyoe Phyoe Aung
Phyoe Phyoe er generalsekretær for den burmesiske studentunionen ABFSU. 10. mars 2015 ble hun og 70 andre studentaktivister arrestert etter at de hadde protestert mot den nye nasjonale utdanningsloven. Ifølge Phyoe Phyoe og andre aktivister vil denne loven begrense studenters akademiske frihet.

Til tross for at mange politiske fanger har blitt løslatt, viser fengslingen av Phyoe Phyoe og andre studentaktivister at det å bruke ens ytrings- og organisasjonsfrihet fortsatt er farlig i Myanmar.
http://www.amnesty.no/aksjon/phyoephyoe

Lin Htet Naing
Studentene som deltok i demonstrasjonene ble møtt med vold fra politibetjenter og flere ble arrestert. Lin Htet Naing, også kjent som James, organiserte samme dag en motprotest mot volden studentene ble utsatt for.

Lin er en samvittighetsfange, kun fengslet for å ha brukt sin forsamlingsfrihet. Lin er gift med Phyoe Phyoe, som også er samvittighetsfange. Begge har tidligere vært arrestert grunnet deres aktivisme.
http://www.amnesty.no/aksjon/fra-protest-til-fengsel

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Programmet for Menneskerettighetsuka 2016

Mer informasjon blir lagt ut Menneskerettighetsuka sin side på Facebook:

https://www.facebook.com/Menneskerettighetsuka-107341606117208/

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Første møte med Gruppa mot tortur og dødsstraff, vårsemesteret 2016

Gruppa mot tortur og dødsstraff inviterer gamle og nye medlemmer til semesterets første møte.

Tirsdag 27.1. kl. 18.00

Rom 360, Domus Nova 

Vi skal informere nye medlemmer om vårt arbeid og legge planer for det kommende semesteret.

Velkommen!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Oppstartsmøte for Menneskerettighetsuka 2016

Velkommen til årets første møte med Menneskerettighetsuka. Møtet er åpent for både gamle og nye medlemmer.

Torsdag 21.1. kl. 16.15

Rom 540, Domus Nova 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Demonstrasjon for Mahmoud Hussein

25. januar 2014 ble Mahmoud Hussein arrestert og torturert etter at han deltok i en demonstrasjon. Han ble utpekt av sikkerhetsstyrkene kun fordi han hadde på seg en t-skjorte hvor det sto “Nation Without Torture Campaign”.

Han har nå sittet i forvaring i over 620 dager i påvente av en rettssak. Mahmoud er kun fengslet for å ha brukt sin ytrings- og forsamlingsfrihet og Amnesty anser han som en samvittighetsfange.

Dette er urettferdig og dette ønsker vi å gjøre noe med!

Tirsdag 24. november ønsker Amnesty BlindernAmnesty Jus Oslo – AJOog Amnesty HIOA å stå opp for Mahmoud Hussein. Vi demonstrerer utenfor den egyptiske ambassaden i Oslo i solidaritet med Mahmoud.

Tidspunkt: tirsdag 24. november kl. 08.30

Adresse: Drammensveien 90A,0273 Oslo

Flere appelanter kommer for å vise sin støtte. Sammen krever vi umiddelbar løslatelse av Mahmoud!

Følgende personer vil holde appell:
Representant fra Amnestys studentgrupper
Charlotte Lysa, internasjonal leder i SU
Herman Thamdrup Lund, Nestleder Rød ungdom
Erling Laugsand, Leder Senterungdommen
Tor Frøytvedt Dahl, Leder Oslo unge Venstre
Mai Lene Fløysvik Hæåk, KrFU

Les mer om Mahmoud her: http://www.amnesty.no/aksjon/arrestert-og-torturert-etter-demonstrasjon
Les om menneskerettighetssituasjonen i Egypt her: http://www.amnesty.no/sites/default/files/187/2015-06_-_generation_jail.pdf

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Film med Amnesty Jus Oslo: “Terms and Conditions May Apply”

Amnesty Jus Oslo (AJO) inviterer til visning av “Terms and Conditions May Apply” tirsdag 17. november kl. 19.00 på Domus Nova Rom IN72. Filmen varer i litt over en time.
Om filmen:
“En tankevekkende film om avtalene alle skriver under på, men som ingen leser.

Hver gang du bruker Internett til å bestille en flybillett eller oppdatere programvare setter du en liten hake i en boks som et tegn på at du går med på tjenesteyterens betingelser. Selv om dette er noe de fleste av oss gjør på en ukentlig eller månedlig basis, er det ytterst få av oss som noensinne har lest disse avtalene. I den tankevekkende dokumentarfilmen Terms and Conditions May Apply møter vi en rekke kloke mennesker som har lest disse avtalene, og som er svært bekymret over at vi som samfunn tar såpass lett på det å frasi oss retten til vårt eget privatliv.

For i en tid der alle er bestyrtet over de amerikanske myndighetenes overvåking av den globale nettrafikken, er det et tankekors at så mange av oss ivrer etter å dele den samme informasjonen via sosiale medier. Terms and Conditions May Apply er en film som retter et kritisk søkelys mot hva slags rettigheter og mandat det globale samfunnet gir de store teknologiselskapene, og som sådan er det en film som burde være pensum for alle som bruker Internett i hverdagen.”

Det blir servering av pizza!

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Verdensdagen mot dødsstraff 2015

10. oktober markeres verdensdagen mot dødsstraff. Amnesty International fokuserer i år på bruk av dødsstraff for narkotikakriminalitet.

I Amnestys årlige dødsstraffrapport for 2014 ble det dokumentert bruk av dødsstraff for narkotikarelaterte forbrytelser i ti land: Kina, Indonesia, Iran, Malaysia, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Forente Arabiske Emirater og Vietnam. Samtidig er det i tillegg minst 20 ytterligere land hvor bruk og besittelse av visse mengder narkotika kan være straffbart med døden. Lenger ned i saken er oversikt over situasjonen i enkelte av disse landene.

Av de fem landene som årlig henretter flest, Kina, Iran, Saudi-Arabia, Irak og USA, er det kun USA som ikke gir mulighet for å straffe narkotikaforbrytelser med døden.

I april 2016 skal FNs generalforsamling holde en spesialsesjon på narkotika, og de ulike kontrollgrepene som brukes i ulike land. Bruken av dødsstraff for narkotikaforbrytelser vil være et viktig tema her. Denne sesjonen vil være en svært viktig arena for fokus på den urovekkende økningen i slike henrettelser i mange land.

Årets fokussak

I september 2003 var Sharul ute på et ærend for en venn da han ble stoppet av politiet. Politiet ransaket motorsykkelen han kjørte, og fant to poser med cannabis. Til sammen var han i besittelse av 622 gram. I 2009 ble Sharul dømt til døden for narkotikasmugling. I Malaysia har de såkalt obligatorisk dødsstraff for besittelse og bruk av en viss mengde narkotiske stoffer. Amnesty mener det er svært problematisk at en lov fratar dommer og jury muligheten til å vurdere sakene individuelt.

I Oslo har vi og andre Amnestygrupper fra Oslo og Omegn brukt lørdagen til å samle inn underskrifter til denne kampanjen.

Gi din signatur for å stanse henrettelsen her!

 

Malaysia

Sharuls sak er dessverre langt fra enestående i Malaysia. Utfordringen for Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner er at bruken av dødsstraff i stor grad hemmeligholdes av myndighetene og det er derfor vanskelig å få et helhetlig bilde av omfanget. Når det er sagt har Amnesty tall som tyder på at halvparten av alle dødsdommer som er avsagt de seneste årene er for narokotikarelaterte forbrytelser.

I 2012 introduserte malaysiske myndigheter forslag til reform av straffeloven hvor bl.a. prinsippet om obligatorisk dødsstraff for narkotikasmugling skulle vurderes. Det har enda ikke blitt introdusert noe endringsforslag til loven og Amnesty ønsker derfor å bruke årets verdensdag til å sette fokus på situasjonen i Malaysia.

Saudi-Arabia
Saudi-Arabia er et av de landene i verden som henretter flest mennesker årlig, og alle tall fortsetter dessverre å øke. I 2014 ble det anslått at minst 90 personer ble henrettet. Det ser ut til at dette tallet blir langt høyere i 2015. De siste tallene Amnesty har viser at i løpet av årets seks første måneder har hele 102 mennesker blitt henrettet. Tallene fra 2014 og så langt i 2015 sett samlet viser at 47 % av disse henrettelsene er for narkotikarelaterte forbrytelser. Denne praksisen har økt dramatisk, de samme tallene fra 2010 og 2011 viste at 4 % av henrettelsene var for narkotikarelaterte forbrytelser.

Du kan lese mer om bruken av dødsstraff i Saudia-Arabia her.

Iran

I Iran blir hundrevis henrettet årlig, de fleste av dem for narkotikarelaterte forbrytelser. Etter en endring i straffeloven ble vedtatt i 2011 er det ikke lenger mulig å anke dødsdommer for narotikakriminalitet. Dette har forårsaket en kraftig økning i antallet dødsdommer og henrettelser.
I Iran opererer Amnesty med to ulike tall på gjennomførte henrettelser: et offisielt tall fra myndighetene og et uoffisielt fra våre kilder. Disse tallene er ofte svært forskjellige da myndighetene holder tilbake informasjon om mange av de gjennomførte henrettelsene. I 2014 ble det offisielt rapportet om 289 henrettelser, mens Amnestys egne anslag tyder på at det reelle tallet var minst 743. Av de offisielt anerkjente henrettelsene i 2014 var 122 for narkotikarelaterte forbrytelser.

I år er det klart at Irans henrettelsestrend dessverre går i gal retning. Per 20. september i år har 829 mennesker blitt henrettet i Iran. De fleste av dødsdommene er fortsatt for narkotikarelatert kriminalitet, noe som ofte rammer den delen av samfunnet med dårligst økonomi og dermed også færrest midler til advokater og annen rettshjelp.

Amnesty International er i mot dødsstraff i ethvert tilfelle, under enhver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål.

Informasjonen er tatt ut fra denne artikkelen skrevet av Helle Biørnstad: http://www.amnesty.no/aktuelt/straffes-med-døden-for-narkotikaforbrytelser

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Åpent møte med Gruppa mot tortur og dødsstraff

Gruppa mot tortur og dødsstraff inviterer gamle og nye medlemmer til semesterets første møte.

Tirsdag 29.9. kl. 17.00

Rom 582, Domus Nova 

Vi skal informere nye medlemmer om vårt arbeid og legge planer for det kommende semesteret.

Velkommen!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Min stemme til Syria – solidaritetskonsert for syriske flyktninger


9. september arrangerer Amnesty Jus Oslo og Amnesty Blindern konsert på Eidsvolls plass i solidaritet med syriske flyktninger.

I anledning kommunevalget er det viktig at vi alle tar til orde og bruker vår stemme i solidaritet med flyktningene. Vi har alle en mulighet til å utfordre våre kandidater til å realisere forpliktelsen om plasseringen av 8.000 syriske flyktninger i våre kommuner.

Flotte og engasjerte artister og appellanter skal bruke sin stemme – bli med og bruk din!

Artister:
Away
Malin Pettersson
Caterina Elizabeth
Tellef og Sigrid Raabe
Kaja Gunnufsen
Disaster in The Universe

Appellanter:
John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty International
Amnesty Jus Oslo og Amnesty Blindern
Espen Breivik, Leder Røde Kors Ungdom

Under arrangementet vil det være mulig å komme med bosettingsforslag til kommunen og skrive under på denne underskriftskampanjen: http://www.amnesty.no/sites/default/files/122/underskriftsliste_om_de_syriske_flyktningene_og_kommunenes_ansvar.pdf

#MinstemmetilSyria #VelkommenSyria

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment